Jubileusz

Drodzy Studenci, Doktoranci,
Pracownicy i Absolwenci naszej Uczelni

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej inicjuje obchody Jubileuszu 70-lecia powstania. Rozpoczynamy je w dniu 11 maja, gdyż właśnie wtedy, w 1946 roku ówczesne Ministerstwo Oświaty powołało Komitet organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, naszej poprzedniczki.

Nie ma możliwości, aby w tym krótkim Jubileuszowym słowie odnotować wszystkie ważne fakty 70. letniej historii naszego krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, nie sposób nawet wymienić wszystkich wybitnych nauczycieli, którzy go tworzyli. Jest on dziełem kilku pokoleń nauczycieli akademickich, wielu innych pracowników oraz studentów. Minione lata to niewątpliwie czas doniosłych osiągnięć, wśród których najważniejszym pozostaje kształcenie młodzieży i przygotowywanie jej do nabywania umiejętności i kompetencji, samoedukacji oraz samorozwoju. Warto to nadal czynić, ponieważ przychodzi do nas wspaniała młodzież, aby wspólnie z nami poszukiwać najlepszego sposobu na własny rozwój i własne życie.

70 lat to dla naszego Uniwersytetu wiek dojrzały, w okresie którego ambitna praca naukowa i dydaktyczna, zaangażowanie i ciągły rozwój zapewniły mu silną pozycję wśród kilkuset uczelni publicznych i niepublicznych w kraju. Pozostajemy najlepszą uczelnią kształcącą nauczycieli i wychowawców. Dlatego powinnyśmy dalej kontynuować działania, które będą umacniały pozycję Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej i jego dalszy rozwój. Skłaniają nas do tego nie tylko znaczące dotychczasowe osiągnięcia, ale również wymogi i wyzwania współczesności polskiej i europejskiej.

Nasz Jubileusz nie tylko nie zamyka ważnego okresu dynamicznego i wszechstronnego rozwoju Uczelni, ale nade wszystko otwiera jej nową kartę, która przyniesie Uniwersytetowi Pedagogicznemu dalszy rozwój, a także – jestem o tym głęboko przekonany – rozwój polskiej oświaty i polskiej młodzieży.

Wierzę, że Jubileusz stanie się świętem całej społeczności akademickiej naszej Uczelni. Serdecznie zapraszam na jubileuszowe koncerty, konferencje, zjazdy oraz uroczystości, organizowane w ramach Roku Jubileuszowego.

Rektor

prof. dr hab. Michał Śliwa

Rektor UP prof. Michał Śliwa