Kalendarium

Maj 2015
14-15 maja 2015 r.

6. Międzynarodowa Konferencja Majowa Current Issues in English Studies”

Organizator: Instytut Neofilologii UP – Filologia Angielska

Czerwiec 2015
9 czerwca 2015 r.

Konferencja naukowa „Ekonomia umiaru – realna perspektywa?” (Economics of Moderation – a realistic prospect?)

Organizatorzy: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej oraz Katedra Polityki Publicznej Instytutu Politologii UP

11 czerwca 2015 r.

Konferencja naukowa „Nowe kierunki i tendencje w badaniach historycznych nad średniowieczem w XXI w.”

Organizatorzy: Katedra Historii Średniowieczna Instytutu Historii UP oraz Muzeum im. S. Fischera w Bochni

11-13 czerwca 2015 r.

Konferencja „Exact sciences and mathematics in Central-Eastern Europe from the mid-XIX century till WW II”

Współorganizator: Instytut Fizyki UP

17-19 czerwca 2015 r.

Letnia Szkoła Humanistyki Cyfrowej

Współorganizator: Wydział Filologiczny UP, Instytut Języka Polskiego PAN oraz Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL

24-27 czerwca 2015 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Cracow Colloquium on f-electron systems” (CCFES2015)

Organizatorzy: Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny UP, Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Wrzesień 2015
4-6 września 2015 r.

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Droga św. Jakuba w Polsce – historia, teraźniejszość i przyszłość. W 10. rocznicę otwarcia pierwszego polskiego odcinka Camino de Santiago”

Organizatorzy: Instytut Geografii UP, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Urząd Gminy Michałowice i Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych

25-27 września 2015 r.

III Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

Współorganizator: Katedra Astronomii UP

Październik 2015
5-6 października 2015 r.

12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych” (Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems) oraz 8. Zjazd Nauczycieli Przedsiębiorczości

Organizatorzy: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii UP, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo „Nowa Era”, Fundacja „Edukacja dla Społeczeństwa”

23-25 października 2015 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Lasery w Stomatologii”

Współorganizator: Instytut Fizyki UP

październik 2015 r.

Koncert wokalno-instrumentalny – zamknięcie obchodów jubileuszu 15-lecia działalności Chóru Mieszanego Educatus oraz 10-lecia działalności Smyczkowej Orkiestry Kameralnej

Organizatorzy: prof. Adam Korzeniowski, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP

Listopad 2015
listopad 2015 r.

Mistrzostwa Uniwersytetu Pedagogicznego w badmintonie (kobiety i mężczyźni)

Organizator: Centrum Sportu i Rekreacji UP

Grudzień 2015
7-8 grudnia 2015 r.

31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług” (International Determinants for the Development of Industry and Services)

Organizator: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii UP, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie

9-10 grudnia 2016 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Inclusive Education Implementation in Schools Reality”

Organizatorzy: Instytut Pedagogiki Specjalnej UP oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie

Marzec 2016
11-12 marca 2016 r.

Konferencja naukowa z cyklu „WJĘZYKorzenie tożsamości” – „Szczęśliwy, kto poznał… Janoscha”

Organizatorzy: Instytut Neofilologii UP – Filologia Germańska, Urząd Miejski w Zabrzu – Centrum Organizacji Pozarządowych, Muzeum Miejskie w Zabrzu – Galeria Cafe Silesia

marzec / kwiecień 2016 r.

Jubileuszowy numer „Konspektu” poświęcony doktorom honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego

Kwiecień 2016
7-8 kwietnia 2016 r.

II Międzynarodowa Konferencja „Wsparcie osób z niepełnosprawnością w drodze do aktywizacji zawodowej”

Organizatorzy: Instytut Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”

14-16 kwietnia 2016 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualità e sfide di ricerca”

Organizator: Katedra Języka i Kultury Włoskiej Instytutu Neofilologii UP

16-17 kwietnia 2016 r.

Konferencja naukowa „Literatura a architektura”, organizowana w ramach międzyuczelnianego projektu „Literatura – Konteksty”

Organizator: Instytut Neofilologii UP i Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

kwiecień 2016 r.

Międzynarodowa konferencja na temat autyzmu

Organizator: Katedra Psychologii UP

kwiecień 2016 r.

Zjazd Surdopedagogów i Seminarium Naukowe „Kim jestem? Kim ma być surdopedagog?”

Organizator: Instytut Pedagogiki Specjalnej UP, Katedra Wspierania Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością, Pracownia Logopedyczna

kwiecień-czerwiec 2016 r.

Mistrzostwa Uniwersytetu Pedagogicznego w futsalu mężczyzn

Organizator: Centrum Sportu i Rekreacji UP

Maj 2016
7 maja 2016 r.

Koncert Chóru Mieszanego „Educatus” oraz Studenckiej Orkiestry Symfonicznej Uniwersytetu w Kopenhadze z okazji Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego

Organizator: prof. Adam Korzeniowski

7-10 maja 2016 r.

Międzynarodowy Festiwal Chórów Akademickich

Organizator: prof. Adam Korzeniowski, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP

10 maja 2016 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 10-lecia Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci nt. „Opieka hospicyjna nad dziećmi w Polsce – dokonania, wyzwania i perspektywy”

Organizatorzy: Małopolskie Hospicjum dla Dzieci, Instytut Pracy Socjalnej UP, Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży UJ, Urząd Miasta Krakowa

10 maja 2016 r.

Międzynarodowy (plenerowy) koncert wokalno-instrumentalny

Organizator: prof. Adam Korzeniowski, Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP

11 maja 2016 r.

Święto Uniwersytetu Pedagogicznego
Jubileusz 70-lecia Uczelni

11-12 maja 2016 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Teoria i praktyka pedagogiczna w zmieniającej się rzeczywistości”

Organizatorzy: Wydział Pedagogiczny UP, Instytut Nauk o Wychowaniu UP

14-15 maja 2016 r.

Spotkanie szkoleniowe „Nowoczesny nauczyciel we współczesnej szkole

Organizatorzy: Biblioteka Główna UP, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie

19 maja 2016 r.

Integracyjne przedstawienie popularnej bajki dla najmłodszych pt. „Studentka Śnieżka i siedmiu krasnoludków – więcej nas łączy niż dzieli”

Organizatorzy: Instytut Pedagogiki Specjalnej UP oraz podopieczni jednego z krakowskich Ośrodków Specjalnych

maj 2016 r.

Mistrzostwa Uniwersytetu Pedagogicznego w koszykówce (kobiety i mężczyźni)

Organizator: Centrum Sportu i Rekreacji UP

maj 2016 r.

Mistrzostwa Uniwersytetu Pedagogicznego w siatkówce (kobiety i mężczyźni)

Organizator: Centrum Sportu i Rekreacji UP

Czerwiec 2016
2-3 czerwca 2016 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa PL-CALL 2016: CALL for mobility

Organizatorzy: Instytut Neofilologii UP – Filologia Angielska

2-3 czerwca 2016 r.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uniwersalizm pracy ludzkiej. Perspektywy rozwoju kariery zawodowej”

Organizatorzy: Instytut Pracy Socjalnej UP we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa

6 czerwca 2016 r.

Zjazd europejskich surdopedagogów i seminarium naukowe pt.: „Kim jest? Kim ma być surdopedagog?”

Organizatorzy: Instytut Pedagogiki Specjalnej, Katedra Wspierania Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością, Pracownia Logopedyczna oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UP

27 czerwca – 1 lipca 2016 r.

LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Zjazd Absolwentów Geografii Instytutu Geografii UP

Organizatorzy: Instytut Geografii UP, Polskie Towarzystwo Geograficzne (Zarząd Główny i Oddział Krakowski)

Lipiec 2016
10-16 lipca 2016 r.

Międzynarodowa konferencja „Digital Humanities 2016”

Organizatorzy: ADHO i EADH, lokalnym organizatorem w roku 2016 jest Uniwersytet Pedagogiczny i Uniwersytet Jagielloński

Wrzesień 2016
20-23 września 2016 r.

International conference Towards the Best Practice of River Restoration and Maintenance

Organizatorzy: Ab Ovo Association, Towarzystwo na Rzecz Ziemi

Współorganizatorzy: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

23-24 września 2016 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Nauczanie języka niemieckiego w Europie – wyzwania przyszłości”

Organizatorzy: Instytut Filologii UP – Filologia Germańska i Pädagogische Hochschule Freiburg

wrzesień 2016 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dorosłe osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy”

Organizatorzy: Instytut Pedagogiki Specjalnej UP oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”

Październik 2016
14 października 2016 r.

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017
Zakończenie obchodów Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego

Zjazd Absolwentów WSP, AP i UP – zmiana terminu na 14 października 2017 r.

 

Pozostałe planowane przedsięwzięcia
(szczegółowe informacje zostaną podane w terminie późniejszym)

Warsztaty „Aplikacje internetowe/mobilne w nauczaniu”

Organizator: Centrum Języków Obcych UP

Warsztaty „TUTORING – wykorzystanie edukacji spersonalizowanej na różnych etapach nauczania”

Organizator: Centrum Języków Obcych UP

Konferencja „Bliżej dziecka. Kontynuacja w Uniwersytecie Pedagogicznym Stefana Szumana idei pedagogicznych i psychologicznych”

Organizatorzy: Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP oraz Katedra Psychologii UP

Konferencja „Uniwersytet Pedagogiczny – dobre wzorce w kształceniu nauczycieli małego dziecka”

Organizator: Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP

Wystawa „Jubileusz 70-lecia czyli poczet Rektorów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie”

Organizator: Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP

Projekt „Artyści w świecie pedagogiki”

Organizator: Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP

Impreza plenerowa „Uniwersytet Pedagogiczny w służbie społeczeństwu”

Organizator: Instytut Bezpieczeństwa Narodowego i Edukacji Obywatelskiej UP

Planowane wydanie Zeszytów Naukowych Pedagogiki Specjalnej nr 8 – czasopismo studenckie, nt. Krakowska pedagogika specjalna w dyskursie studentów

Instytut Pedagogiki Specjalnej UP

Planowane wydanie Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Paedagogica nr 7. Tytuł roboczy: „Instytut Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – od przeszłości do przyszłości, od teorii do praktyki”. Redaktorzy naukowi: prof. A. Mikrut, dr A. Buczek, dr P. Majewicz

Instytut Pedagogiki Specjalnej UP