Kontakt

Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

tel. 12 662 60 14
fax 12 637 22 43

info@up.krakow.pl (Kancelaria Uczelni)
bks@up.krakow.pl (Biuro Promocji i Karier)