Uniwersytet Pedagogiczny świętuje 70 lat!

11 maja 2016 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego z okazji Jubileuszu 70-lecia Uczelni. Uroczystości przewodniczył Rektor elekt prof. Kazimierz Karolczak.

„To już 70 lat!” – reportaż w Kronice TVP3 Kraków (od 14 min.)
• Galeria zdjęć (1) (2)

Otwierając posiedzenie, Jego Magnificencja, w imieniu własnym oraz Rektora prof. Michała Śliwy, przywitał licznie zgromadzonych gości, a wśród nich Posłów i Senatorów RP, przedstawicieli władz Krakowa i Małopolski na czele z Wojewodą Józefem Pilchem oraz Andrzeja Wajdę i prof. Krystynę Zachwatowicz-Wajdę – doktorów honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego. Serdeczne słowa powitania zostały skierowane również do Rektorów krakowskich i małopolskich uczelni wyższych, byłych Rektorów i Prorektorów naszego Uniwersytetu, a także przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, służb mundurowych, delegacji zagranicznych, instytucji współpracujących z UP oraz wszystkich pracowników i studentów Uczelni.
Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego z okazji Jubileuszu 70-lecia Uczelni
Następnie prof. Jerzy Waligóra, Prorektor ds. Kształcenia, odczytał słowa JM Rektora prof. Michała Śliwy przygotowane na dzisiejszą uroczystość: „Spotykamy się na uroczystym posiedzeniu Senatu w dniu szczególnym, w siedemdziesiątą rocznicę powołania naszej poprzedniczki – Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. […] Czynimy to z satysfakcją i dumą, ponieważ w minionym siedemdziesięcioleciu osiągnęliśmy bardzo wiele w rozwoju organizacyjnym, edukacyjnym i naukowym Uczelni. […] Wolę bycia nowoczesną uczelnią, o wyrazistym profilu naukowym i dydaktycznym, potwierdzamy na co dzień […] wszak chcemy coraz lepiej i skuteczniej wypełniać misję edukacyjną Uniwersytetu Pedagogicznego – kształcić i wychowywać, również kadrę nauczycielską, na jeszcze wyższym poziomie naukowym i pedagogicznym, i tym samym jeszcze lepiej służyć polskiej oświacie i społeczeństwu polskiemu”.

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego z okazji Jubileuszu 70-lecia Uczelni

Miłym akcentem uroczystości były wystąpienia honorowych gości, którzy wypowiedzieli wiele ciepłych słów pod adresem społeczności Uniwersytetu. Andrzej Wajda, który w listopadzie 2104 roku wraz z małżonką prof. Krystyną Zachwatowicz-Wajdą otrzymał tytuł doktora honoris causa UP, życzył, aby Uczelnia mogła w wolności i niezależności realizować swój program. Rzecznik Praw Absolwenta Grzegorz Piątkowski odczytał list od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Głos zabrali również: Marta Patena – Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa oraz Rektorzy krakowskich uczelni: prof. Włodzimierz Sady – Rektor Uniwersytetu Rolniczego, prof. Stanisław Tabisz – Rektor Akademii Sztuk Pięknych i prof. Adam Korzeniowski – Prorektor Akademii Muzycznej.

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego z okazji Jubileuszu 70-lecia Uczelni

Kolejnym punktem uroczystego posiedzenia Senatu było wręczenie medali i odznaczeń. Uhonorowanych zostało 95 zasłużonych pracowników Uczelni – obecnych i emerytowanych, a wśród nich Rektorzy, Prorektorzy i Dziekani, pełniący swoje funkcje na przestrzeni minionych lat. Odznaczenia państwowe wręczył Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Medale Komisji Edukacji Narodowej – Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer. Wręczenia Medali Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Odznak „Zasłużony dla Uniwersytetu Pedagogicznego” dokonał Rektor elekt prof. Kazimierz Karolczak.

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego z okazji Jubileuszu 70-lecia Uczelni

Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski Józef Pilch. Gratulując Uczelni dorobku 70 lat, podkreślił jak ważna jest współpraca pomiędzy nauką i administracją oraz złożył wszystkim serdeczne życzenia. Podziękowania i życzenia złożyli również: Halina Cimer oraz prof. Marian Śnieżyński.

Jubileuszowe spotkanie było również okazją do wspomnień. Specjalnie na tę okoliczność został przygotowany film prezentujący historię naszego Uniwersytetu.

Punktem wieńczącym uroczystość była oficjalna inauguracja działalności Archiwum Społecznego UP. Ideą projektu jest prezentowanie spuścizny Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Akademii Pedagogicznej oraz Uniwersytetu Pedagogicznego poprzez udostępnianie zasobów fotograficznych i źródłowych oraz sporządzanie i upublicznianie wspomnień dotyczących naszej Uczelni.

 

Na zakończenie jubileuszowego posiedzenia Senatu zabrzmiało „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Chóru Mieszanego „Educatus” pod dyrekcją prof. Adama Korzeniowskiego, po czym uczestnicy uroczystości udali się na Plac Uniwersytecki, aby wziąć udział w imprezie plenerowej, która była okazją do rozmów, wspomnień i miłych spotkań po latach.

 

Zdjęcia: Łobzowska Studio